Õppetöö alates 18. jaanuarist

Lähtuvalt valitsuse pressikonverentsist jätkavad järgmisel nädalal (18. - 22.01) kontaktõppes 1.-4. klasside õpilased ja 9. klassid ning 12. klass. Ülejäänud kool jätkab distantsõppes. Kehtima jäävad ka kõik ülejäänud eelmise nädala korraldused: maskide kandmine, söögivahetundide korraldus, siseruumides huviringide läbiviimise keeld, hajutamine vahetundides jne.

Praegu teada oleva info kohaselt kehtivad piirangud kuni 24.01.

Distantsõppel olevatel õpilastel on võimalik koolilõuna asendamiseks saada toidupakk.

Palume taotlus täita siin: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynfg7qshhk-lw-DlFUkHW0HP2uN-Y9hBm02RWI5rxDBUN1NLQlhJUkUyQ0JJUjA1TU1LNEs1SDBLMC4u

Palume vastata hiljemalt neljapäeval (21.01) kella 10:00ks.

• Avaldame õpetajate küsitluse tulemused koduõppe esimesest nädalast: Tulemusi saab näha siin avaneval lingil.
• Aineõpetajad, kes pole saanud kontakti soovitud kodudega, palun pöörduge Elle Halliksaare poole.
• Ainealase e-õppe korraldamisel soovitame õpetajatele vastava aine Facebook´i teemagruppe, kuhu on koondunud palju kasulikku informatsiooni paljude koolide õpetajatelt. Nimekiri erinevatest ainegruppidest on siin: https://www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused/facebooki-grupid
• XII klasside kursuse- ja kooliastmehinnete paneku tähtaega lükatakse edasi, need pannakse välja 24. aprilliks. Ainetunde XII klassi õpilastel alates 18. aprillist enam ei toimu, toimuvad eksamiainete konsultatsioonid. Õpilastel tuleb 24. aprilliks likvideerida võlgnevused. (NB! Vaadake hindamisjuhendi paragrahv 8 punkt 7.)
• VIII klasside loovtöö peab olema valmis aprilli lõpuks, nii nagu varem kokku lepitud. Kui õpilane ei saa praegusest olukorrast tingitud põhjustel oma töö praktilist osa valmis, vormistab ta koostöös juhendajaga teoreetilise osa. Kui saame maikuus taas kooli tulla, toimub loovtööde kaitsmine kokkulepitud ajal – mai viimasel nädalal.
• XI klass koostab uurimistöö/praktilise töö kirjaliku (elektroonilise) osa vastavalt kokku lepitud ajagraafikule. Juhul, kui oleme maikuus koolis, toimub tööde kaitsmine mai lõpus või juuni alguses.