Tööpakkumine

Otsime oma meeskonda abiõpetajat (0,5 koormus) ja matemaatikaõpetajat (1,0 koormus).

kuulutus


  Tundide ajad:
  1. 9.00 – 9.45
  2. 10.00 – 10.45
  3. 11.00 – 11.45
  4. 12.00 – 12.45
  5. 13.00 – 13.45
  6. 14.00 – 14.45
  7. 15.00 – 15.45
  8. 16.00 – 16.45
4. Teine võimalus on, et ainemahust ja õppetöö korraldusest sõltuvalt võib aineõpetaja leppida õpilastega kokku õppetöö läbiviimise näiteks nädalapõhiselt.
5. Õpilased leiavad oma ülesanded eKoolis. Õpetajad on teinud päeva sissekanded hiljemalt hommikul kell 9.00.
6. eKoolis on õpetaja sisestanud ainetunni teema.
Kodutöö lahtris on tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele.
7. Õpetaja on koolipäeva ajal kättesaadav ja vastab õpilaste küsimustele. Suhtlemisvormi lepib õpetaja õpilastega kokku.
8. Õpilane võib õppida ka oma ajagraafiku järgi (mitte tunniplaani järgi), arvestades õpetaja antud tähtaegu.
9. Kord nädalas toimub virtuaalne klassijuhatajatund õpetaja määratud ajal ja kokkulepitud suhtluskanali kaudu.
10. Kui õpilane on kodus haige, annab vanem sellest teada klassijuhatajale.
11. Kõigis kooliküsimustes on õpilase ja vanema peamine kontaktisik klassijuhataja.
12. Soovitame kindlasti viibida päeva jooksul ka õues.
13. Järgime endiselt Terviseameti soovitusi.