SA Kiusamisvaba Kool edastas koolile programmi kõrgtasemel rakendamise kvaliteedimärgise.KiVa kõrgtase märgis
Tunnustus anti KiVa programmi kasutamise eest selle loojate ettenähtud viisil ning täiendavate tegevuste eest koolis, vähendamaks kiusamist. Kvaliteedimärgis kehtib kaks aastat ja on välja antud 01.09.2019. Vaata rohkem http://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/