Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

Õppenõukogu koosolek toimub 4. detsembril algusega kell 14.10.
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. 2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse tagasiside
4. X klassi vastuvõtutingimused 2020/21. õppeaastal
5. Kodukorra muutmine
6. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisse
7. Muud küsimused