Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Õppenõukogu koosolek toimub 4. detsembril algusega kell 14.10.
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. 2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse tagasiside
4. X klassi vastuvõtutingimused 2020/21. õppeaastal
5. Kodukorra muutmine
6. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisse
7. Muud küsimused