Õppenõukogu koosolek toimub 4. detsembril algusega kell 14.10.
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. 2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse tagasiside
4. X klassi vastuvõtutingimused 2020/21. õppeaastal
5. Kodukorra muutmine
6. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisse
7. Muud küsimused