Liikumine kooli ümbruses

Õpilastel, kes naasevad kontaktõppesse palume tutvuda kooli ümbruses liikumise skeemiga, sest seoses lammutus- ja ehitustöödega tuleb arvestada mitmete muudatustega.

KuusaluKK liikumisskeem ehitus v

Õppenõukogu koosolek toimub 4. detsembril algusega kell 14.10.
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. 2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse tagasiside
4. X klassi vastuvõtutingimused 2020/21. õppeaastal
5. Kodukorra muutmine
6. Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta õpilaste edasijõudmisse
7. Muud küsimused