Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

4. novembril toimus traditsiooniline uurimistööde konverents “Reipalt uurima!”, mida korraldasid 12. klassi õpilased. Konverentsi sihtrühm on 11. klassi õpilased, eesmärgiks oli tutvustada uurimistööde ja õpilasfirmadega seonduvat ning anda soovitusi uurimistööd tegema hakkavatele õpilastele.
Konverentsi esimeses pooles tutvustasid õpetajad Tiina, Kadri, Pille ja Hando uurimistöö ja õpilasfirma juhendamist, koostamist, retsenseerimist ja kaitsmist puudutavaid teemasid. 12. klassi õpilased tegid näidiskaitsmise ühest uurimistööst (Mattias) ning õpilasfirmast (L’aroma). Seejärel oli 11. klassi õpilastel võimalik väiksemas vestlusringis oma küsimustele vastused saada. Täname põneva konverentsi korraldamise eest!

IMG 1140  IMG 1172