Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

- Arhitektid vaatavad üle meie esitatud soovid.
- Kõige keerulisem on sisse viia garderoobi ja köögiga seotud soove.
- Koostatakse eskiisprojekt koos materjalide põhinäitajatega. Eskiisprojekti valmimise tähtaeg on jaanuar 2020.
- Edasi kuulutab vallavalitsus välja ehitus-projekteerimishanke.
- Projekteerimine saab alguse aprillis 2020. Projekteerimine võtab aega 10-12 kuud.
- Kõige varem saab ehitusega alustada jaanuaris 2021.
- Eelduste kohaselt saab uus koolimaja kõige varem valmis jaanuariks 2022.
See ajakava on eelduslik ja selle täideminek sõltub paljudest asjaoludest.
6. K, 6. novembri ühiskoosolekul annavad õpirändes käinud õpetajad oma projektireisidele tagasiside.
7. N, 17. oktoobril toimub rongkäik, algusega kell 8.00 rahvamaja juurest. 2. tunni alguses edastatakse kooliraadio kaudu Vello Satsi tervitus kooli aastapäevaks. 3. tunni ajal toimub kooli aastapäeva aktus spordihoone võimlas. Kõik on oodatud R, 18. oktoobril toimuvale kooli aastapäeva ballile.
8. Sel õppeaastal jätkame koolivormi kasutusele võtmise põhimõtete täpsustamist. Juhtkond on seisukohal, et hakkame kasutama ühte kooli sümboolikaga riietuseset, mis on esimeses kooliastmes kohustuslik. Koolivormi projekti juhivad Saima Kallionsivu ja Piia Palge-Lepik.
9. Koolitöötajate ekskursioon toimub 19.-20. juunil, sihtkoht on Hiiumaa.
10. E, 21. oktoobril aulas toimuva koolituse info on listis.
11. T, 22. oktoobril algab koolitus aulas kell 9.00. Esmalt toimub kohtumine Annika Agu-Aasrannaga (Kuusalu valla tugikeskuse juht), sellele järgneb algusega kell 9.15 Ene Lindemanni koolitus arenguvestluste teemal eKoolis.
12. KüberPähkli uuring 4.- 9. klassi õpilastele on avatud kuni 3. novembrini aadressil www.kyberpahkel.ee
13. Programmeerimisnädal CodeWeek 2019 kestab kuni 20. oktoobrini: õpime mängeldes programmeerimise algtõdesid. Kooditunni materjalid on aadressil code.org.
14. Teisipäeval, 15.10 tutvustavad robootikaringi õpilased roboteid peale 7. tundi algklasside maja 2. korrusel.
15. Kolmapäeval, 16.10 algusega kell 15 on arvutiklassis digikoolitus (V.Abel).
16. Neljapäeval, 17.10 kell 14 on arvutiklassis digikoolitus (V.Abel).
17. Vello Sats viibib 15. oktoobrist kuni 28. oktoobrini puhkusel. Teda asendab Aili Kontus.
18. Piia Palge-Lepik viibib 14. oktoobrist kuni 25. oktoobrini puhkusel.
19. Astrid Rõuk viibib R, 18. oktoobril koolitusel.