1. Tervitused õppeaasta alguseks – koos kujundame õppeaasta selliseks, nagu me kõik seda soovime. Aitäh kõikidele – meil oli ilus kooliaasta algus.
2. Meie koolis on alanud õppeaastal 678 õpilast.
3. Trimestrite lõpuajad on: esimene trimester 29. november, teine trimester 6. märts, kolmas trimester 5. juuni.

4. Enne esimest tundi on kooli sööklas võimalik süüa hommikuputru.
5. Soovitus osaleda III rahvusvahelisel reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsil Tallinna Reaalkoolis.
6. Oleme Liikuma Kutsuv Kool – arutame võimalust lubada V-XII klassi õpilastel kasutada III vahetunnil spordikeskuse võimlat.
7. Täna sõlmisime Koolirahu lepingu, töötajate poolt allkirjastas selle Pille Pürg, õpilaste poolt Klaara Saar.
8. Klassijuhatajad tutvustavad õpilastele Tulekahju korral tegutsemise plaani ja evakueerimisjuhendit. Evakuatsiooniõppus toimub septembrikuus.
9. Lastevanemate üldkoosolek toimub 9. oktoobril, algusega kell 18.30. Esineb Maarika Kongi teemal „Vanemlus ja noorte riskikäitumine“.
10. K, 4. septembril 8. tunni ajal toimub aulas õpetajate ühiskoosolek. Tutvustatakse kooli renoveerimise ja juurdeehituse ideekonkursile laekunud töid.
11. Kooli on jõudnud mobiilivaba ala märgid, need pannakse üles.
12. Algklasside koridorides on ilus näitus klassiõpetajate tehtud töödest – külastage!
13. Tutvustame õpilastele veelkord projektireisidel osalemise võimalust ja julgustame õpilasi kandideerima!
14. K, 4. septembri hommikuks peavad kõik ringisoovid olema märgitud tabelisse.
15. Ringijuhtidel esitada vana võimla kasutamise soovid Kadri Idavainule.
16. Selle nädala jooksul tuleb klassidel valida õpilasesindusse liikmed.
17. Ainesektsioonide nimekiri pannakse õpetajate tuppa stendile.
18. Tunniplaanis on sisse viidud vajalikud muudatused.
19. Klassijuhatajatel:
- öelda õpilastele, et ruumide jaotus on stendil;
- öelda õpilastele, et skateparki võib nüüdsest kasutada hommikust peale, õpilane vastutab ohutuse eest ise;
- tutvustada õpilastele skatepargi kasutamise eeskirju ja vestelda õpilastega sel teemal;
- meenutada õpilastele, et rulade, tõuke- ja jalgratastega sõitmine koolipäeva
vältel on lubatud ainult skatepargis ja spordihoone ees oleval „punasel“ alal;
- meenutada õpilastele, et vahetusjalatsid (need ei tohi jätta põrandale kriipse)
on kohustuslikud. Keelatud on rullikutega ja „vilkuvate tuledega“ jalatsite kandmine koolis;
- vestelda õpilastega parkla kasutamise korrast (et vanemad ei sõidaks vanasse parklasse ega koolimaja ette);
- meenutada õpilastele, et sööma minnes jäetakse koolikotid järgmise tunni klassi või klassi juurde;
- vestelda õpilastega koolibussis käitumisest: tervitamine, hüvastijätt ja muu viisakas käitumine, sõidu ajal istumine.
20. Klassijuhatajatel teatada õpilastele ja lastevanematele, et õpilaste kaotatud (unustatud) riideid hoitakse edaspidi iga järgmise koolivaheaja lõpuni. Seejärel saadab majandusjuhataja nad heategevuseks. Soovitus: kirjutada laste riietusesemetele omaniku nimi sisse.
21. Uued eKooli päevikud on tehtud – küsimuste korral võtta ühendust Viive Abeliga.
22. Klassijuhatajad kontrollivad eKoolis lastevanemate kontaktandmeid (eriti telefoninumbrid) – kõikide õpilaste vanemate kontaktandmed peavad olema eKoolis.