Armas koolipere

Soovid on meie elu lahutamatu osa. Me usume, et näiteks langeva tähe või maagilise ajaühiku ajal soovimine aitab soovi täitumisele kaasa. Sellisel viisil soovimine muudab meie soovi veelgi erilisemaks ja tähenduslikumaks. Igapäevaselt me aga toetame, julgustame ja innustame oma lähedasi, oma õpilasi ja kolleege ning sõpru erinevate heade soovidega ja saame ise neid ka vastu.

On vaja enese jaoks selgeks teha, missuguse soovi või soovide täitumise nimel me eelkõige tahame tööd teha.  Just meist endist ja meie panusest olenebki soovi täitumine. Soovide täitumise saladust teadsid meie esivanemadki – teame ju kõik vanasõna „Igaüks on oma õnne sepp“. Nii on meil kõigil võimalus kujundada oma tulevikku, tehes soovide täitumise nimel tööd.

Minu suureks sooviks algavaks uueks kooliaastaks on, et kujundaksime kõik omale sellist tulevikku, mille üle võiksime ise õnnelikud olla ja mille üle võiksid olla õnnelikud ka meile lähedased ja tähtsad inimesed.

Head uut algavat kooliaastat!

Vello Sats