1. Tänu õpetajatele Ene Lõokesele ja Niina Primolennaja-Maikovale õpilaste hea ettevalmistamise eest maakondlikuks vene keele võistluseks. Adrian Aio saavutas VII koha, Boris Masterov IX koha ja Martin-Eric Lipp VIII koha.
2. T, 7. mail 2. - 5. tunni ajal toimub IX klassi matemaatika proovieksam.
3. Meenutuseks: T, 7. mail kell 18.00-19.30 toimub lastevanematele ja õpetajatele mõeldud koolitus „Positiivne kasvatus – mis see on?“. Rohkem infot on kodulehel.
4. Supervisiooon (viib läbi Kairi Kilp) soovijatele õpetajatele toimub R, 17. mail algusega kell 14.00.
5. N, 9. mail tutvustab Kaitseliit oma tegevust V-VI klassidele.
6. Koolipäeva vältel on kooli territooriumil jalgrataste ja tõukeratastega sõitmine ohutuse huvides keelatud.
7. T-K, 7.-8. mail toimub internaadi osas inglise keele riigieksami suuline osa.
8. K, 8. mail kell 15.00 on Keskuse ruumis Mängulise matemaatika projekti meeskonna koosolek. Kõik huvilised (eriti kehalise kasvatuse, matemaatika ja kunstiõpetajad) on oodatud!
9. T, 14. mail toimub näiteringide teatriõhtu, esinevad kolm näiteringi ja toimub kolm etendust. Algus kell 18.30, vaheajal on avatud teatrikohvik.
10. Õppeaasta viimasel koolinädalal lõppevad koolipäevad järgmiselt: E, 3. juuni – 15.50, T, 4. juuni – kell 14.00, K, 5. juuni – kell 14.00, N, 6. juuni – kell 14.00 ja R, 7. juuni – kell 11.00.
11. Pikapäevarühma toitlustamine toimub kuni E, 3. juunini.
12. KiVa küsitlusel tuleb osaleda kõikidel I-VI klasside õpilastel. Tähtaeg on 10. mai.
13. Õpetajakutset taotleda soovivad õpetajad kogunevad T, 7. mail peale 3. tundi koolijuhi kabinetis.
14. Kuulutame välja konkursi abiõpetajate, eripedagoogi ja klassiõpetaja leidmiseks.
15. K, 15. mail 8. tunni ajal on elustamisseadme (AED) käsitsemise koolitus. Koolitus on kohustuslik kõikidele koolitöötajatele.
16. E, 3. juunil toimuvad Vabaõhuspordi Liidu töötoad järgmiselt:
1.tund V a ja V b; 2. tund V c ja VI a; 3. tund VI b ja VI c; 4. tund VII a ja VII b; 5. tund VII c ja VIII a; 6. tund VIII c ja XI
17. K, 8. mail on VIII b ja c klassid alates kell 10.00 õppekäigul.
18. Elle Halliksaar on E-T, 6.-7. mail koolitusel.
19. Saima Kallionsivu on koolist ära K-R, 8.-10. mail. Teda asendavad Elle Halliksaar ja klassijuhatajana Eve Sarap, tunnid annab Heleri Paiste.
20. Piret Kamber on E, 6. mail koolitusel ja K, 8. mail 9.30-12.30 koolist ära.