1. T, 7. mail toimub aulas lastevanematele koolitus „Vanemluse toetamine“. Koolitajaks on Ly Kasvandik Tervise Arengu Instituudist.
2. R, 29. märtsil viibis Vello Sats Alustavat Õpetajat Toetavate Koolide võrgustiku seminaril. 
3. Koolimaja ideekonkursi projekt on saadetud Arhitektide Liitu ettepanekute ja soovituste saamiseks. Seejärel kuulutab vallavalitsus välja konkursi. 
4. Meenutada õpilastele skatepargi kasutamise eeskirju. (Kindlasti rõhutada, et kiiver on kohustuslik!)
5. Eksamiplaan pannakse välja T, 8. aprillil.
6. N, 4. aprillil viibivad Piret Kamber, Piia Palge-Lepik ja Vello Sats väärtuskasvatuse teemalisel nõupidamisel Nissis.
7. Madis Marki loengud õpilastele toimuvad K, 3. aprillil ja R, 5. aprillil.
8. Koolivormi küsitlus on avatud 5. aprillini.
9. N, 4. aprillil 6. ja 7. tunni ajal toimub spordihoones tantsupäev.
10. K, 3. aprillil 8. tunni ajal toimub Keskuse kabinetis koosolek õpetajatele, kes saavad/soovivad kaasa aidata 12.-18. mail toimuva projektinädala („Mänguline matemaatika“) korraldamisele meie koolis.
11. Piret Kukk viibib 2.-5. aprillil õppesessioonil ülikoolis.
12. Piret Kamber viibib K, 3. aprillil koolitusel.
13. Aili Kontus viibib K, 3. aprilli pärastlõunast kuni R, 5. aprillini koolitusel. N. 4. aprillil asendab teda Saima Kallionsivu ja R, 5. aprillil Piia Palge-Lepik.
14. Piia Palge-Lepik viibib 8.-12. aprillil hoolduslehel. Teda asendab Aili Kontus.
15. Astrid Rõuk on alates T, 2. aprillist jälle koolis.
16. Elle Halliksaar on haiguslehel.