Lugupeetud lapsevanem!
Teisipäeval, 7. mail kell 18.00 – 19.30 toimub kooli aulas lastevanematele ja õpetajatele koolitus.
Teemaks on „Positiivne kasvatus, mis see on? Kuidas me mõjutame oma lapse arengut läbi erinevate kasvatusviiside?“, lektor Ly Kasvandik (Tervise Arengu Instituut).
Lektor käsitleb oma loengus järgmisi teemasid:

* Lapse areng toimub pidevas vastasmõjus teda ümbritseva maailmaga. Oluline on, millised on tema igapäevased kogemused kasvukeskkonnas.
* Kasvatuses on erinevaid kasvatusstiile. Millised on nende stiilide mõjud lapsele ja milline neist langeb kokku positiivse kasvatusega?
* Lapsed vajavad vanemate ja õpetajate tuge ja mõistmist erinevate arenguetappide läbimisel. Kas ka lapse jonn ja sellega toimetulek on üks selline oluline arenguetapi osa?
* Mida oleks lapsevanemal ja õpetajal hea teada ja teha, et paremini toetada lapse positiivset arengut?
Lektorist: Ly Kasvandik, lastevanemate koolitaja ja nõustaja. Tervise Arengu Instituudi poolt rakendatava vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ grupijuht, perede ja vanemahariduse valdkonna juht ja Gordoni Perekooli koolitaja.
Loodame väga, et saate osaleda vajalikul koolitusel.

Kooli juhtkond