1. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele põneva sportliku vastlapäeva korraldamise eest.
2. Tänu õpetaja Liina Raudlale Iirimaa suursaadiku külaskäigu korraldamise eest ja Iirimaa tutvustamise eest meie kooli õpilastele.
3. Meenutuseks: klassidel on kasutada õppekäikudeks 2019. aastal 400 eurot, väikeklassidel 100 eurot ja XII klassil 200 eurot.
4. Oleme liitunud Liikuma kutsuva koolide võrgustikuga. E, 4. märtsil oli meie kooli esindus Tartus koolitusel. Peagi on tulemas mängujuhtide koolitus. Kooli meeskonda kuuluvad Piia Palge-Lepik, Vello Sats, Maria Trei, Ilvard Eeriksoo ja õpilaste esindaja.
5. K, 13. märtsi õhtul toimub koolis, geograafiaklassis valla hariduskomisjoni koosolek.
6. Arhitekt Kadi Raudla on koostanud meie kooli hoonekompleksi üldise ruumilise lahenduse ning algklasside hoone juurdeehituse arhitektuurse konkursi lähteülesande, kus on arvestatud kooli koostatud materjali “Kool 2021“.
7. T, 12. märtsil toimuvad näiteringi etendused õpilastele.
8. Hiie Kikkas ja Reelika Kivimaa viibivad 18. - 22. märtsil Erasmus+ õpirändes.
9. K, 13. märtsil 8. tunni ajal toimub I-VI klasside juhatajatele KiVa koosolek.
10. T, 19. märtsil toimub 3. vahetunnil arvutiklassis XI klassi õpilaste uurimistööde juhendajate koosolek.
11. Ainesektsioonide juhatajate koosolek toimub T, 19. märtsil 8. tunni ajal direktori kabinetis.
12. T, 26. märtsil toimub meie spordihoones Harjumaa rahvatantsurühmade II eelproov. Ajakava on järgmine: VI-VIII klasside rühmad tantsivad kell 10.30 – 14.00 ja gümnaasiumiosa rühmad kell 9.00 – 14.00.