Kuusalu Keskkool ühines käesoleval õppeaastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hariva algatusega „Tööle kaasa“. Ettevõtmise elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriks SA Innove, Eesti Töötukassa ning Haridus- ja Teadusministeerium. Projekti käigus said paljud meie kooli õpilased toreda tööelu puudutava kogemuse osaliseks. Õpilaste tagasiside on positiivne, soovitakse põneva algatuse jätkumist järgmisel aastal.
Meie koolist osales 119 õpilast, võõrustavaid asutusi oli 40.

Kuusalu Keskkool tänab kaasalöönud lapsevanemaid ja tööandjaid!