Kooli tervisenõukogu kutsus üles sel õppeaastal kõiki õpilasi ja õpetajaid pöörama tähelepanu meie ohutusele ja turvalisusele.
Algklasside õpilased pildistasid ohtlikke kohti ja olukordi koolimajas ja selle ümber. Samas toodi välja ka lahendused, kuidas ohte vältida. V-XII klasside õpilased koostasid lühikesed videoklipid teemal "Ohutus eelkõige". 24.01. toimus aulas videoklippide ühisvaatamine. Näha sai põnevalt lahendatud või lavastatud situatsioone ning õpilaste lahenduse pakkumist olukorrale.
Algklasside õpilased vaatasid tehtud fotosid ja arutasid nähtu põhjal, kuidas ohte ennetada.
Koolijuht Vello Sats ja tervisenõukogu eesotsas Margit Jäetmaga tänasid kõiki õpilasi, kes aktiivselt tegutsesid ja kaasa mõtlesid. Tänuks sai iga õpilane kaunilt kujundatud helkuri.
Usume, et meie kool väärib nimetust "Turvaline kool".

ohutus