Nüüd on Kuusalu Vallavalitsuse ja Ramirent Baltic AS vahel allkirjastatud moodulite rendileping, mis lahendab meie ruumiprobleemid alates 2018/19 õppeaastast. Rendileping on kehtiv 1. juulini 2022. 

Koolimaja gümnaasiumiosa tiivaga ühendatakse neli moodulklassi. Sinna tulevad kaks inglise keele klassi, vene keele klass ja ajalooklass. Praegustes inglise keele klassides hakkavad õppima esimeste klasside õpilased. Tänu moodulklassidele on võimalik lugemissaali edaspidi taas kasutada lugemissaalina, samuti ei kasuta me õpetajate tuba enam klassiruumina. Moodulklassides saavad omale koduklassid Va, VIa, VIc ja XII klass.

Juhtkond