1. KiVa klassijuhatajate koosolek toimub R, 1. juunil kell 14.00 Kaire Truusi klassis.
2. L, 2. juunil toimub Viimsis Harjumaa laulu- ja tantsupidu. Ilusat pidu kõikidele osalistele!
3. N, 31. juunil 6. tunni ajal toimub III-VIII klassidele aulas Tallinna Muusikakeskkooli kontsert.
4. Tunniplaanis on loovtööde, uurimistööde ja eksamitega seoses palju muudatusi – jälgige tunniplaani!
5. E, 4. juunil kolmanda tunni ajal toimub staadionil olümpiamängude peaproov.
6. Õpetajate digipäev R, 15. juunil algab kell 8.15, lõppeb kell 14.00. Arutletakse digipädevuste teemal ja tutvustatakse õpirände käigus omandatut. Registreerimisleht pannakse õpetajate tuppa.
7. Selle nädala õppekäikude ja väljasõitude ajad ja klassid on järgmised:
29. mai I a Tallinna Loomaaed
29. mai IV a ja c Naissaare
29. mai II a KIK õppekäik Ülemiste Veepuhastusjaam
30. mai I b Tallinna Loomaaed
30. mai III c ja d Rakvere
30. mai Kuldne Kakupoeg võitjad Tallinna teletornis
31. mai IV b ja VI b Tapa Sõjaväelinnak
31. mai I c Tallinna Loomaaed