Õppetöö korraldus alates 25.01

Praegu teada oleva info kohaselt taastub alates järgmisest esmaspäevast (25.01) õppetöö kontaktõppes kõikides kooliastmetes. Õppetöö taastumisega hakkame järgmisest nädalast rakendama igal nädalal alates 7. klassidest teatud klassidele e-õppe nädalaid, et koolimajja ära mahtuda. Seoses ühe koolimaja tiiva lammutamise ning algklasside tiiva ehitamisega on koolimajas vähem klassiruume ning kõik õpilased korraga koolimajja ei mahu. Järgmisel nädalal on e-õppel 9. ja 12. klassid. Kõik ülejäänud klassid on oodatud koolimajja.

9. ja 12. klassi õpilastele anname käesoleva nädala reedel koolist kaasa toidupaki järgmise nädala koolilõuna asendamiseks.

Kodulehel saab tutvuda E-õppe juhisega ja Videotunni hea tavaga.

Võimaluste piires üritame koolimajas jätkata hajutamisega. Pöörame suuremat tähelepanu sellele, et erinevate klasside õpilased omavahel vähem kokku puutuksid, tuletame meelde pidevat kätepesu ning üle 12. aastastel õpilastel ja kõikidel kooli töötajatel soovitame kanda maski siseruumides viibides.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

Täpsemaid juhiseid huvitegevuse jätkamiseks on valitsus lubanud selle nädala jooksul.

Alates uuest nädalast paneme igal nädalal kodulehele uue tunniplaani, kus on näha klassiruumide numbrid. Tunniplaan ise ei muutu, kuid klassiruumid muutuvad iganädalaselt alates 5. klassist, sest igal nädalal on erinevad klassid e-õppel.

Tunniplaanid on leitavad kodulehel.

Tuletame veel meelde, et kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. Vähimagi haigusnähu korral palume jääda koju!

Püsime terved!

1. Liikumakutsuva kooli üleskutse toimib alates 2. maist. Soovitame, et kooli tuldaks Kuusalust ja Kiiust jalgsi või jalgrattaga.
2. R, 4. mail toimub inglise keele riigieksam. Suuline osa toimub 7.-9. mail. Seoses eksamiga on tunniplaanis muudatused.
3. Koolis toimunud vargustest tuleb teatada kohe sotsiaalpedagoogile. Nii on varga leidmine kiirem ja tõenäolisem.
4. Koolijuhtide nõupidamisel räägiti ka riikliku järelevalve teemadel. Tähelepanu pööratakse matemaatikaõpingute tulemuslikkuse tagamisele, laste kõne arengu toetamisele ja logopeedilise toe pakkumisele ja õpilaste koolist väljalangemise ennetamisele. Jälgitakse ka toe pakkumist gümnaasiumiõpilastele, kellel on mitterahuldav õppeedukus. Toimub ka koolide kodulehtede seire ja erinevate hariduse andmekandjate jälgimine.
5. XII klassi õpetajatel täita eKoolis lõpupäevikud.
6. Klassidel, kes soovivad aidata koolimaja ümbruse koristamisel, pöörduda majandusjuhataja poole.
7. Loovtööde juhendajate koosolek toimub K, 18. aprillil peale 3. tundi geograafiaklassis.
8. PISA test toimub järgmiselt: 9. mai – VIII a ja IX b, 10. mai – VIII b ja IX a
9. PISA testi tutvustus toimub K, 18. aprillil lugemissaalis järgmiselt: 5. tund - VIII ab ja IX b, 6. tund - IX a
10. Juhtkond hakkab arutama Ettevõtliku kooli programmi, mille on välja pakkunud SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
11. Järgmine infovahetund ja juhtkonna nõupidamine toimuvad E, 7. mail.
12. Alates 18. aprillist soovitame õpilastel veeta vahetunnid õues. Õuest tulles tuleb jalanõud puhastada.
13. Õpetajate digipäev toimub 15. juunil. Täpsema info lisab hiljem Viive Abel.
14. Kool osaleb Progetiigri taotlusvoorus. Huvilistel klassiõpetajatel ja matemaatikaõpetajatel tulla sel teemal K, 4. vahetunnil õpetajate tuppa.
15. Väljasõitudeks busse tellides jälgida, et bussides oleksid kindlasti turvavööd.
16. Tuletame meelde, et algklasside majaosa on mobiilivaba.
17. K, 18. aprillil alates kell 13.50 viibivad Astrid Rõuk, Aili Kontus ja Vello Sats vallamajas nõupidamisel.
18. Aili Kontus ei ole 2.-3. mail seoses puhkusega koolis.
19. Piret Kamber, Anneli Räisa ja Astrid Rõuk on 21.-26. aprillil õpirändes Islandil.
20. XI klass ja Kai Peterson, Kadri Idavain ning Piia Palge-Lepik on projektireisil 24.-30. aprillil Horvaatias.
21. Aili Kontus viibib N, 19. aprillil koolitusel Kehras.