1. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele õpilaste hea ettevalmistamise eest vabariiklikeks TV 10 olümpiastarti võistlusteks. Adrian Aio (treener Margit Jäetma) saavutas VIII koha.
2. Tänu II c, IV a, VII b ja VII c klassidele peipsiäärse rahva tutvustamise eest. Tänu õpetaja Niina Primolennajale Tallinna Tõnismäe Reaalgümnaasiumi õpilaste ilusa kontserdi vahendamise eest.
3. Järgmine õpetajate infovahetund toimub T, 17. aprillil peale 2. tundi. Juhtkonna nõupidamise toimub samuti teisipäeval, teise tunni ajal. Tundide ajad on esmaspäeval ja teisipäeval vahetatud.
4. E, 16. aprillil toimub aulas eesti keele riigieksam.
5. Osaleme alates maikuust kampaanias „Jalgsi kooli“. (Eesmärk on propageerida Kuusalus ja Kiius elavate õpilaste jalgsi koolitulekut.)
6. On võimalik esitada Progetiigri uus taotlus.
7. Moodulklassidesse paigutatakse vene keele klass, kaks inglise keele klassi ja ajalooklass.
8. HTM on kuulutanud välja Aasta Õpetaja konkursi: https://www.hm.ee/et/gala
9. HTM on kuulutanud välja konkursi uudsete ideede ja muutunud õpikäsitusega seotud projektidele. Täna külastavad Vello Sats, Piia Palge-Lepik, Viive Abel ja Aili Kontus Tallinna Ülikooli keelelaborit.
10. Gümnaasiumiosa teiselt korruselt viiakse ära pallid – kahjuks on esinenud lõhkumisi.
11. T, 10. aprillil toimub XII klassi viimase koolikell.
12. Palun meenutada õpilastele, et jalgrattad ja tõukerattad peavad olema lukustatud, samuti ei tohi neid parklasse jätta ööseks.
13. Piret Kamber on tänasest haiguslehel.
14. Vello Sats viibib T, 10. aprillil Harju Koolijuhtide infopäeval.
15. T, 10. aprillil on III c klass õppekäigul.
16. K, 11. aprillil on II a, b ja c klassid ning VI c klass õppekäigul.
17. R, 13. aprillil on III d klass õppekäigul.
18. N, 12. aprillil ei viibi mudilaskoori lapsed koolis.