Riiklikul vene keele kui võõrkeele olümpiaadil said 12. klassi neiud Emilia Valgiste ja Eeva-Maria Jõesalu vastavalt 5. ja 6. koha. Palju õnne! Õpilasi juhendas Ene Lõoke.