1. Koolitöötajate ekskursioon toimub vastavalt meie üldtööplaanile 14. juunil, sihtkohaks on Kirde-Eesti.
2. HTM on kuulutanud välja konkursi uuendusliku ja kaasaegse õppevara välja töötamiseks. Täpsemalt saab lugeda aadressilt https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/oppevara.
Meie kool kavatseb nimetatud konkursil osaleda. Juhtkond arutab teemat K, 28. märtsil esimese tunni ajal.
3. Järgmine juhtkonna nõupidamine ja infovahetund on T, 3. aprillil. Sel päeval kehtivad esmaspäevased tundide ajad.
4. Logopeed Anneli Räisa on hoolduslehel.
5. PISA-test toimub meie koolis 9. ja 10. mail.
6. Käesoleval nädalal toimuvad võõrkeelte alased üritused.
7. N, 19. aprillil toimub Anija valla haridusfoorum. Teemaks on „Vaimne tasakaal on kõrge elukvaliteedi näitaja“.
8. Piret Kamber on alates T, 3. aprilli pärastlõunast haiguslehel.
9. K, 28. märtsil 7. ja 8. tunni ajal toimub spordihoones tantsupäev. Läbiviijaks on XII klass.
10. T, 3. aprillil kell 12.00 on X-XII klasside õpilastel aulas kohtumine Armin Kõomägiga.
11. Info E, 2. aprilli digipäeva kohta on pandud kodulehele, Facebooki ja eKooli.
12. T, 27. märtsil on I a, IX a ja b klassid õppekäigul.
13. K, 28. märtsil on I b klass õppekäigul.
14. N, 29. märtsil on I c klass õppekäigul.
15. T, 3. aprillil on KEAT politsei loengud järgmistel aegadel:
VI a – 5. tund, VI b – 6. tund, VI c – 7. tund
16. K, 28. märtsil on gümnaasiumiosa näitering teatrifestivalil.
17. N, 29. märtsil on VIII b klass teatrifestivalil.