1. Tänu eesti keele õpetajatele ja klassiõpetajatele põnevate ja harivate emakeelepäeva ürituste korraldamise eest.
2. Tänu ainesektsioonidele ettepanekute eest sisehindamise aruande osas. Juhtkond töötab ettepanekutega edasi.
3. Kavatseme korraldada lastevanematele koolituse teemal „Lapse liigne nutivahendite kasutamine ja sellega seotud probleemide lahendamine“, koolitajaks Tiina Naarits-Linn.
4. Kuulutame välja konkursi inglise keele õpetaja, matemaatikaõpetaja, klassiõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, abiõpetaja ja logopeedi leidmiseks.
5. Sellel nädalal viime läbi HTM-i rahulolu-uuringud IV, VIII ja XI klassides.
6. T, 3. aprillil toimub VI klassidele programmi KEAT raames politsei koolitus.
7. E, 26. märtsil toimub I-IV klasside õpilaste mälumäng „Kuldne Kakupoeg“.
8. K, 21. märtsil viibib VIII b klass maakondlikul inimeseõpetuse teemapäeval Keilas.