Meie kool osaleb kuni 30. märtsini 2018. a avatud üldhariduskoolide rahuloluküsitluses, mida SA Innove korraldab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärgiks on mitmekesistada õppekvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks
• õppijate heaolu kohta koolis ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta,
• õpetajate töö- ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta ning
• lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Kuusalu Keskkooli rahuloluküsitluse sihtgrupid on:
• 4., 8. ja 11. klassi õpilased;
• 1.- 12. klassi õpetajad;
• 1.- 9. klassi õpilaste lastevanemad.

Õpilased osalevad uuringus kooliruumides (arvutiklass), õpetajad saavad küsitluse lingi e-kirja teel ja lastevanematele saadame uuringu kutse eKooli kaudu. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20–30 minutit. Koolile saadetakse rahuloluküsitluse tagasiside raport 2018. aasta kevadel.