1. Murtud Rukkilille Ühing kinkis koolile raamatu „Kalevipoja radadel II“. See on kasutamiseks kooli raamatukogus.
2. Alates K, 17. jaanuarist töötab II e klassi juhatajana Reelika Kivimaa.
3. Kahe õpilase tugiisikuna töötab Eha Alt.
4. Palun jälgida tunniplaani – selles tehakse seoses gümnaasiumiosa kursuste ja mõnede põhikooliosa tundide vahetumisega mõned muudatused.
5. T, 30. jaanuaril toimub XII klassi eesti keele riigieksami proovieksam.
6. K, 24. jaanuaril 8. tunni ajal toimub direktori kabinetis ainesektsioonide juhatajate koosolek.
7. Meie kool on uuringute PISA 2018 ja TALIS 2018 valimis. Samuti toimub Tervise Arengu Instituudi uuring Va, VII a ja IX a klassidele.
8. Programmi „Noored Kooli esindaja Sandra Fomotškin viibis T, 9. jaanuaril koolis ja viis läbi intervjuu Vello Satsiga. Koostöö jätkub, 13. veebruaril viibivad Vello Sats, Aili Kontus ja Piia Palge-Lepik programmi koolitusel Tallinna Ülikoolis.
9. Jätkub töö kooli ruumiprobleemi lahendamiseks. Tõnu Ammussaar külastas taas kooli R, 12. jaanuaril. Ta on koostanud dokumendi võimalike lahendusvariantidega. Teemat käsitletakse kooli hoolekogu koosolekul T, 16. jaanuaril, algus kell 18.00. Huvilised õpetajad on koosolekule oodatud.
10. T, 23. jaanuaril kell 8.00 toimub vanas võimlas Olümpiaharidusperioodi avamine.
11. T, 23. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub aulas psühhiaater Jüri Enneti loeng „Psühhiaater saab aidata“.
12. Rajaleidja on koolis K, 17. jaanuaril ja T-K, 23.-24. jaanuaril (XI klass).
13. Vello Sats viibib 18.-19. jaanuaril koolitusel. Teda asendab Aili Kontus.