1. Head soovid kõikidele alanud 2018. aastaks. Uus aasta tuleb selline, milliseks me ta igaüks ise oma tegevusega kujundame – palju jõudu kõikidele!
2. Tänu õpetaja Ene Uibole õpilaste hea ettevalmistamise eest Harju maakonna geograafiaolümpiaadiks. Ako Randmaa (IX b klass) saavutas III koha, Miikael-Martti Vatunen (VIII b klass) V koha ja Joanna Roopa (VIII b klass) X koha.
3. Kooli hoolekogu uue koosseisu esimesel koosolekul käsitleti kooli ruumiprobleemiga seonduvat. Hoolekogu esimeheks valiti Indrek Link, aseesimeheks Kerli Palu ja sekretäriks Kaisa Kajo. Hoolekogu järgmine koosolek toimub T, 16. jaanuaril lugemissaalis. Teemaks on kooli ruumipuudus.
4. 17.-19. jaanuaril paigaldatakse kooli videovalvesüsteem.
5. Meie koolile pakutakse programmi Noored Kooli partnerkooli staatust. Aitäh meie õpetajatele Niina Primolennajale ja Oskar Heldele, kes on loonud meie koolist hea kuvandi.
6. K, 17. jaanuaril toimub algusega kell 18.00 kontsert lastevanematele.
7. Tunniplaanis on tehtud muudatusi. Palun jälgige tunniplaani.
8. T, 16. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub aulas XII klassi õpilaste, nende vanemate ja riigieksamiainete õpetajate koosolek riigieksamite ja gümnaasiumi lõpetamise teemadel.
9. Ainesektsioonide juhatajad kogunevad K, 10. jaanuaril 8. tunni ajal Saima Kallionsivu juures teise poolaasta ürituste täpsustamiseks. Pärast seda arutatakse koos Piia Palge-Lepikuga koolilehe järgmise numbriga seonduvat.
10. Aili Kontus viibib T-K, 9.-10. jaanuaril koolitusel.
11. Vello Sats viibib N, 11. jaanuaril koolitusel. Teda asendab Aili Kontus.
12. T, 9. jaanuaril peale 3. tundi viibivad tugispetsialistid koolitusel.

Meenutuseks: Jätkub 2. trimester, mille hinded pannakse välja 23. veebruaril. 24. veebruaril algab järgmine koolivaheaeg, mis kestab 4. märtsini.