2017/2018 õppeaasta I pool on olnud meie kooli töötajatele järjekordselt uusi ja huvitavaid väljakutseid pakkuv.
11 Kuusalu Keskkooli õpetajat, tugispetsialisti ja õpilaskodu töötajat on läbinud väljaõppe suhtlemisprobleemide lahendamise oskuste (SPLO) programmi kasutamiseks.
SPLO on ühtne ja teaduspõhine kognitiiv-käitumuslik programm, kus peamise tähelepanu all on suhtlemisprobleemide lahendamise oskuste arendamine.
Nüüd on meil üks sotsiaalsete oskuste õpetamise vahend juures, näeme selles suurt potentsiaali.
Me oleme rõõmsad, et psühholoog Ly Erg ja Tartu Ülikool meile koolitamisel appi tulid.
Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" kaudu.