Õppetöö korraldus alates 25.01

Praegu teada oleva info kohaselt taastub alates järgmisest esmaspäevast (25.01) õppetöö kontaktõppes kõikides kooliastmetes. Õppetöö taastumisega hakkame järgmisest nädalast rakendama igal nädalal alates 7. klassidest teatud klassidele e-õppe nädalaid, et koolimajja ära mahtuda. Seoses ühe koolimaja tiiva lammutamise ning algklasside tiiva ehitamisega on koolimajas vähem klassiruume ning kõik õpilased korraga koolimajja ei mahu. Järgmisel nädalal on e-õppel 9. ja 12. klassid. Kõik ülejäänud klassid on oodatud koolimajja.

9. ja 12. klassi õpilastele anname käesoleva nädala reedel koolist kaasa toidupaki järgmise nädala koolilõuna asendamiseks.

Kodulehel saab tutvuda E-õppe juhisega ja Videotunni hea tavaga.

Võimaluste piires üritame koolimajas jätkata hajutamisega. Pöörame suuremat tähelepanu sellele, et erinevate klasside õpilased omavahel vähem kokku puutuksid, tuletame meelde pidevat kätepesu ning üle 12. aastastel õpilastel ja kõikidel kooli töötajatel soovitame kanda maski siseruumides viibides.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

Täpsemaid juhiseid huvitegevuse jätkamiseks on valitsus lubanud selle nädala jooksul.

Alates uuest nädalast paneme igal nädalal kodulehele uue tunniplaani, kus on näha klassiruumide numbrid. Tunniplaan ise ei muutu, kuid klassiruumid muutuvad iganädalaselt alates 5. klassist, sest igal nädalal on erinevad klassid e-õppel.

Tunniplaanid on leitavad kodulehel.

Tuletame veel meelde, et kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. Vähimagi haigusnähu korral palume jääda koju!

Püsime terved!

Kuusalu kooli maleturniirist võttis osa üle 30 õpilase. Kõige aktiivsemad olid algklassiõpilased, vähem oli osalejaid keskkoolist. Algklassides olid poiste seas parimad Sten-Martin Laende, Karu Masing ja Holger Tõnn Lõhmus. Tüdrukutest paistsid silma Sandra Narusk, Johanna Lee Eeriksoo ja Kadi Jõgi.
Keskastmes olid tublimad Arti Heinmaa, Kaarel Priilinn ja Kermo Veetõusme. Vanemate hulgas olid parimad Ortvin Vinter, Siim Maran ja Nikolai Treiberg. Aitäh maleturniiri korraldamise eest, õpetaja Jüri Rebane!