Prindi
Kategooria: Artiklid

1. Peale 1. tundi on kooli sööklas võimalik süüa saia-leiba ja juua piima.
2. Loovtööde juhendajate-õpetajate koosolek toimub K, 15. novembril peale 4. tundi geograafiaklassis.
3. K, 15. novembril 8. tunni ajal toimuval ainesektsioonide juhtide koosolekul on teemadeks õppekava ainekavade ülevaatamine ja klassijuhatajate töö õpilastele eesmärkide seadmise õpetamisel.
4. R, 17. novembril algusega kell 14.00 toimub Kaire Truusi klassis I-VI klasside juhatajatele KIVa-teemaline nõupidamine.
5. 13.-17.novembril toimub koolis matemaatikanädal – palju edu!
6. Sellest nädalast jätkuvad kolmapäeviti ja reedeti aulas muusikavahetunnid.
7. N, 23. novembril 6. tunni ajal esitab VIII b klass aulas näidendi „Muutuste maailm“.
8. T, 14.novembril 4. ja 5. vahetunnil toimub huvijuhi kabinetis võrokeste-teemaline nõupidamine.
9. Selle õppeaasta aastavahetuspeo teema on „90. aastate bändid“.
10. Koolimaja kaunistamisest jõuludeks: XII klass teeb eeltöö (šabloonid jms), seejärel kaunistatakse maja ühel ajal.
11. Mälumäng „Kuldne Kakupoeg“ toimub N, 16. novembril 3.-4. tunni ajal aulas.
12. Mälumäng „Kuldne Rihukas“ toimub T, 21. novembril lugemissaalis: 2. tund – V-VII klassid, 3. tund – VIII-XII klassid.
13. Astrid Rõuk on alates T, 14. novembrist haiguslehel.
14. R, 17. novembril on IX a ja b klassid Tartus õppekäigul.
15. Aili Kontus viibib T, 14. novembril koolitusel.
16. Piia Palge-Lepik viibib 14.-16. novembril projektikohtumisel.