Prindi
Kategooria: Artiklid

1. Tänu XI klassi õpilastele, klassijuhataja Kai Petesonile ja huvijuht Saima Kallionsivule ilusa ja stiilse kooli aastapäevaballi korraldamise eest.
2. Tänu Piia Palge-Lepikule, kõikidele õpilastele ja õpetajatele, kes on seotud eTwinning projektiga "Values - The Essence of an Active Citizen- The Storytelling corner"! ("Väärtused - aktiivse kodaniku olemus"). Meie kool sai Euroopa kvaliteedimärgi väga tubli töö eest.
3. 30. oktoober - 3. november on meie koolis lahtiste uste nädal.
4. Kooli almanahhi anname välja Kuusalu kooli 265. aastapäevaks. On õige aeg alustada materjali kogumist almanahhi jaoks.
5. Kuusalu valla lastekaitsespetsialist on Helle Soots, telefon 6066380.
6. Meie uus noorsoopolitseinik on Kaisa Kajo, telefon 5289713.
7. Otsime tööle eripedagoogi väikeklassile alates 8. jaanuarist 2018 Kadri Kuuse asendajaks.
8. HOL-i kodulehel aadressil http://hol.ee/hariduse-info-292 on olemas ainealaste olümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste kalender 2017-18 õa.
9. T, 31. oktoobril alates 14.30 on tugispetsialistid Kolgas.
10. K, 1. novembril 3. tunni ajal TV3 filmib KiVa tundi 3d klassis.
11. K, 1. novembril 3. vahetunnil saavad Saima Kallionsivu kabinetis kokku II a, VI c, VII a, VIII b juhatajad – võrokesed.
12. N, 2. novembril kell 13.00 on aulas uurimistööde konverents „Reipalt uurima“. Osalevad XI ja XII klassid.
13. R, 3. novembril kell 14.00 toimub kabinetis 132 grupinõustamine Kairi Kilbiga.
14. Küberpähkli test IV - IX klasside õpilastele kestab 5. novembrini. Loe lähemalt ja osale www.küberpähkel.ee.
15. Rajaleidja individuaalnõustamised toimuvad järgnevalt:
K, 8. november XII klass
N, 9. november XII ja X klass
16. Aulas hakkavad toimuma tantsu ja muusika vahetunnid:
- kolmapäeviti 3. ja 4. vahetunnil on tantsuvahetund;
- reedeti 3. ja 4. vahetunnil on klassikalise muusika vahetund.