Täna tähistame Kuusalu kooli 262. aastapäeva, sest ajalooürikute järgi on Kuusalus lastele koolitarkust jagatud juba 1755. aastast. Päev algas rongkäiguga vana koolimaja juurest. Pidupäevaaktustel luges direktor Vello Sats ette meie õpetajate-vilistlaste meenutusi. Tänati neid õpetajaid ja koolitöötajaid, kellel täitub sel aastal ümmargune tööjuubel: Katrin Rüütsalu ja Kaire Truus 20 - aastat, Margit Vunk ja Eve Rada - 30, Urmas Mark - 35, Marju Koik ja Virgo Lainla - 10, Riina Jalakas ja Anu Ukkivi - 40 aastat ja Taavi Esko 45 aastat. Harjumaa Spordiliidu esindajad andsid tänukirja ja preemia õpetaja-treenerile Margus Keermale.

Kooli teenetemärgi said sel aastal Ingrit Keerma, Sirje Paunel ja Margit Vunk. Palju õnne!

Traditsiooniliselt said õpinguraamatud meie 10. klassi õpilased.

Aktuse lõpus esitasid IIb, IVc, Va, IXb klasside õpilased setode rahvuseepose PEKO, mille seadis lava jaoks Saima Kallionsivu.

Rongkäigu ja aktusepilte saab vaadata pildigaleriist.