1. Tänu KiVa meeskonnale ja kõikidele tema abilistele kogu kooliperet liitva ja koostööd arendava KiVa päeva korraldamise eest.
2. Alates E, 18. septembrist on VIII b klassi juhataja Saima Kallionsivu ja IX b klassi juhataja Karin Tensing.
3. T, 19. septembril algab 5. tund kell 12.10.
4. L-P, 23.-24. septembril toimub graffiti tegemine jalakäijate tunnelisse. Projektiga on veel võimalik liituda. Tegevust koordineerib Krista Allik Kuusalu Noortekeskustest.
5. 25.-29. septembril toimub Teadlaste Öö Festival ja töötoad meie koolis.
6. Piia Palge-Lepik on puhkusel 19.-27. septembril.
7. Saima Kallionsivu ei viibi koolis R, 22. septembril.
8. Astrid Rõuk viibib N, 21. septembril koolitusel.
9. Vello Sats viibib K-R, 20.-22. septembril koolitusel.