1. Tänu põneva teadusnädala läbiviimise eest loodusainete sektsioonile eesotsas sektsiooni juhataja õpetaja Eve Sarapiga.
2. Tänu õpetajatele Ingrit Keermale, Margit Jäetmale, Margus Keermale ja Sergo Treufeldile õpilaste hea ettevalmistamise eest maakondlikeks murdmaateatejooksu võistlusteks.
3. T, 2. mail toimub aulas inglise keele riigieksam.
4. Äkkrünnaku koolitus koolitöötajatele toimub K, 10. mail algusega kell 14.00.
5. K, 10. mail toimuvad lühendatud tunnid, pikapäevarühma toitlustamist ei toimu.
6. Järgmine õpetajate infovahetund toimub E, 8. mail.