Lugupeetud õpilased, õpetajad ja lapsevanemad
Alates 2. maist ei sõida valla koolibussid ja avalike liinide bussid enam mööda Vana-Narva maanteed. Uueks busside parklaks on koht Peterburi maanteele pealesõidu teel pärast ülekäigurada, mis on tunnelist tuleva jalgtee juures. Kõik bussid peatuvad selliselt, et peale- ja mahaminekuks ei pea sõiduteed ületama, busside uksed avanevad kooli poole.
Käesoleva liikluskorralduse muudatuse kohta saab soovi korral täiendavat infot Tõnu Ammussaarelt (Arendus- ja vallavara spetsialist Kuusalu vallavalitsuses).
Kooli juhtkond