Täna tutvustasime oma õpilastele PISA 2015 testi tulemusi. Need jõudsid kooli Sihtasutusest Innove ja neis on ära toodud põhjalik tagasiside kaks aastat tagasi toimunud ülemaailmsele testile, mis 2015. aastal hõlmas eelkõige matemaatikat, loodusteadusi ja lugemist. Meie koolist sooritas testi 37 õpilast, kellest suur enamus õpib täna meie kooli X või XI klassis.
Allpool lisas on võimalik tutvuda kogu analüüsiga ja paljude põnevate andmetega, allpool toome välja keskmised punktide arvud põhivaldkondades.
Loodusteadused: OECD keskmine punktide arv 493, Eestis 534, Harju maakonnas 542, meie koolis 575.

Lugemine: OECD 493, Eesti 519, Harju maakonnas 528 ja meie koolis 552.

Matemaatika: OECD 490, Eesti 520, Harju maakonnas 529 ja meie koolis 553.

Oleme oma õpilaste suurepäraste tulemuste üle uhked, õnnitleme ja täname kõiki osalenud õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid!