1. T, 23. veebruaril on lühendatud tööpäev. Toimuvad kuus esimest tundi, tunnid lõpevad kell 13.50, kõik koolibussid väljuvad kell 14.00. Erandiks on liin nr 13, mis väljub kell 13.00.
2. 25. ja 26. veebruaril õppetööd koolis ei toimu ja õpilased kooli ei tule. Selle päeva õppematerjali omandamise korraldavad õpetajad. Koolibussid 25. ja 26. veebruaril ei sõida.
3. Õpilasomavalitsuse juhatuse ettepanekul on vahetundides lubatud vaid kõrvaklappidest muusika kuulamine.
4. Tantsukavade harjutamine fuajee koridoris on lubatud alates kell 14.00.
5. T, 9. veebruaril toimuvad vastlatralli üritused spordihoones alljärgnevalt:
  3. tund III – IV klassid; 4. tund I – II klassid; 7. tund V – IX klassid.
6. K, 10. veebruaril toimub jalgpalli koolitus spordihoones alljärgnevalt:
2. tund III klassid; 3. tund V klassid; 4. tund II klassid
7. N, 11. veebruaril algusega kell 8.45 toimub aulas etendus „Kessu“ algklasside õpilastele.
8. N, 11. veebruaril toimub jalgpalli koolitus spordihoones alljärgnevalt:
4. tund I klassid; 5. tund IV klassid.
9. R, 12. veebruar - heade sõnade päev.
10. R, 12. veebruaril 6. tunni ajal toimub aulas sõbrapäeva disko. Oodatud on kõik!
11. T, 16. veebruaril on XII klassid õppekäigul Tõraveres.