Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

  1. On koostatud õpilaste pikapäevarühma vastuvõtmise põhimõtted, vt dokumenti.
  2. Kiius ja Kuusalus (nii alevikus kui külas) elavad II – XII klasside õpilased ei sõida koolibussiga.
  3. Õpetajate päeva tähistamine koolis on R, 4. oktoobril. Toimub väljasõit Metsamõisa Järvamaal.
  4. Õpiabirühmade tööd puudutav määrus asub aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010088. Õpiabirühmad töötavad I ja II klassides Katrin Kirsila ja Hilja Sarapi juhtimisel, ülejäänud rühmad alates II klassidest on tugiõppe rühmad.
  5. T, 17. septembril toimub 6. tunni ajal lugemissaalis koosolek gümnaasiumi lõpetamise teemadel. Osalevad XII klass ja klassijuhataja, direktor ja õppealajuhataja.
  6. K, 18. septembril algusega kell 15.00 toimub lugemissaalis arutelu VIII klassi loovtööde teemadel. Oodatud on eelmise õppeaasta loovtööde juhendajad ja praegused VIII klasside aineõpetajad.
  7. K-R, 18.- 20. septembril toimuvad X klasside õpilastele „rebaste ristimise“ üritused.
  8. Õpetajatel on võimalik alustada tööd Miksikese keskkonnas (3.-4.kl) ja pranglimisega.
  9. Vello Sats viibib N, 19. septembril Tervist Edendavate Töökohtade liikumise nõupidamisel.