1. september - tarkusepäev

Tere tulemast kooli pühapäeval, 1. septembril 2019!

II-XI klassid alustavad kell 9.00.
Koolibussid väljuvad hommikul üks tund tavaajast hiljem ja sõidavad koolist tagasi kell 12.00.

Esimese koolipäeva ajakava:
II IV klassid
9.00 aktus
10.00 - 11.45 klassijuhatajatund

VIII – XI klassid
9.00 – 9.45 klassijuhatajatund
10.00 aktus
11.00 – 11.45 klassijuhatajatund

V – VII klassid
9.00 – 10.45 klassijuhatajatund
11.00 aktus

I ja XII klassid
12.00 aktus

Tunniplaanijärgne õppetöö algab esmaspäeval, 2. septembril kell 8.00.

Kandideeri projektireisile!

Algamas on uus õppeaasta ning ka meie projektitegevused jätkuvad. Lõppenud kooliaastal käivitusid neli uut projekti, nüüd alustame nende teist tegevusaastat.

Pane tähele! Kuna esimesed projektireisid toimuvad juba oktoobrikuus, siis praktilisest reisikorraldusest lähtuvalt avame registreerumise juba nüüd, veel enne esimest koolipäeva.

10.-12. klasside õpilaste esimese Nordplus Junior C.U.L.T.U.R.E projektireisi kandideerimise tähtaeg on juba esmaspäeval, 02. septembril.

8.-10. klasside õpilastele mõeldud Erasmus+ Vaimse tervise projektireisi kandideerimise tähtaeg aga juba kolmapäeval 04. septembril.

Loe edasi...

1. klassi tulevate laste vanemate koosolek

Head lapsevanemad!

Ootame teid koolialguse koosolekule neljapäeval, 29. augustil algusega kell 18:00 aulas. Järgnevad klassikoosolekud klassiruumides.

Palume kaasa võtta seni toomata dokumendid ja Kuusalu valla elanikel andmed valla aabitsatoetuse esildise täitmiseks. Täpsem info aabitsatoetuse kohta Kuusalu valla kodulehel.

Esimese koolipäeva aktus toimub pühapäeval 1. septembril 2019.

Kohtumiseni!

Ia klassi õpetaja Maire Kuuse
Ib klassi õpetaja Signe Täll
Ic klassi õpetaja Terje Sats

1. Õnnitlused Katrin Kirsilale tiitli „Eesti koolilogopeed 2015“ puhul.
2. Tänu õpetaja Ene Uibole õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa I geograafia teemapäevaks.
3. Koolipäeva ajakava teisipäeval, 22.detsembril:
8.00 - 8.50  kontsert-aktus I-IV klassidele, tunniplaanijärgne tund V-XII klassidele;
9.00 - 9.50  kontsert-aktus IX-XII klassidele, klassijuhatajatund I-VIII klassidele;
10.00 - 10.50  kontsert-aktus V-VIII klassidele, klassijuhatajatund I-IV ja IX-XII klassidele.
Koolibussid väljuvad kell 11.00 kooli juurest.
4. Koolivaheajal on koolimaja avatud järgmiselt:
28. - 29. detsember kell 8-12.
4. - 8. jaanuar kell 8-14.
5. Kaasava hariduse projekti raames viibivad 15.-21. veebruar 2016 koolitusel Londonis  Piret Kamber, Kai Peterson, Pille Pürg ja Taavi Esko. 30. märts – 5. aprill viibivad õpilastega Slovakkias Astrid Rõuk ja Pille Pürg.
6. E, 14. detsembril toimub aulas JJ-Streetdance pidu.
7. T, 15. detsembril kaunistab XII klass aula.
8. 11.-15. jaanuaril viibib koolis kaks vahetusõpilast, XII a klassis ja X klassis.
9. E, 21. detsembril toimub Swedbank´i pangakaartide teemaline koolitus V klassidele.
10. 15., 16. ja 18. detsembril toimub esimese tunni ajal I ja II klasside helkurikoolitus.
11. K, 16. detsembril peale teist tundi on III klassid õppekäigul Tallinnas.
12. K, 16. detsembril neljanda tunni ajal toimub aulas aabitsapeo peaproov.
13. K, 16. detsembril peale tunde külastab IV c klass Kuusalu Eakate kodu.
14. R, 18. detsembril teise tunni ajal esitab XI klass ballikava algklasside õpilastele.
15. T, 15. detsembril viibib Astrid Rõuk alates kell 12.15 Alaealiste komisjonis.
16. T, 15. detsembril viibib Katrin Kirsila koolitusel.
17. T, 29. detsembril on tugispetsialistid Viinistul koolitusel.
18. 4. - 8. jaanuaril viibib Vello Sats puhkusel. Teda asendab Sirje Paunel.