Tööpakkumine

Kuusalu Keskkool on Alustavat õpetajat toetav kool.

Ootame oma meeskonda KLASSIÕPETAJAT alates 6. jaanuarist 2020.

Loe edasi...

Lugupeetud lapsevanemad!

Olete palutud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 29. oktoobril algusega kell 18.30 kooli aulas.
Koosoleku päevakord:
1. Kooli hoolekogu tööst 2014/15. õppeaastal - Piret Kamber
2. Hoolekogu liikmete valimine - Vello Sats
3. Õppetöö - tagasiside 2014/15. õppeaastale ja käesoleva õppeaasta eesmärgid - Aili Kontus, Vello Sats
4. Rahvusvahelised projektid - Piia Palge-Lepik
5. eKooli võimalused lapsevanemale - Viive Abel
6. Tugikeskuse tegevusest. KiVa projekti tutvustus - Piret Kamber
7. Huvitegevus koolis - Saima Kallionsivu
8. Õpilaste tervis - Natalja Skipitiene

Lugupidamisega
Vello Sats